Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 518
  • Tất cả: 83297
Đăng nhập

Thi đua năm học 2015 - 2016
                                                             KẾT QUẢ THI ĐUA
                                                          NĂM HỌC 2015 - 2016
TT LỚP GIÁO VIÊN CN ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 ĐỢTT 4 CN
BÌNH QUÂN XẾP
HẠNG
GHI
CHÚ 
1 9A1 Đoàn Thị Minh Tâm 2693 1527 2139 1485 7844 1961.0 1    
2 8A1 Châu Nguyễn Cẩm Hà 2871 1263 2046 1498 7678 1919.5 2    
3 8A2 Nguyễn Thị Doan 2658 1359 2007 1412 7436 1859.0 3    
4 9A4 Đinh Thị Tươi 2360 1462 2009 1342 7173 1793.3 4    
5 9A2 Hoàng Thị Huyền 2268 1377 1926 1340 6911 1727.8 5    
6 9A3 Huỳnh Thị Mỹ Loan 2407 1215 1914 1307 6843 1710.8 6    
7 8A5 Trần Thị Thu Thanh 2365 1319 1919 1158 6761 1690.3 7    
8 9A5 Nguyễn Thị Minh 2369 1290 1927 1059 6645 1661.3 8    
9 8A4 Nguyễn Thị Hồng 2453 1277 1830 1063 6623 1655.8 9    
10 8A3 Đào Thanh Thuận 2254 1233 1724 1257 6468 1617.0 10    
11 7A1 Lữ Lệ Hằng 2663 1343 2079 1423 7508 1877.0 1    
12 6A2 Phạm Thị Vân 2429 1366 2175 1476 7446 1861.5 2    
13 7A2 Nguyễn Thị Luyên 2426 1335 2151 1280 7192 1798.0 3    
14 6A1 Phạm Thị Nhung 2234 1316 1976 1372 6898 1724.5 4    
15 6A3 Vũ Thị Hơn 2037 1425 2032 1219 6713 1678.3 5    
16 7A4 Vũ Thị Ngọc Bích 2219 1135 1968 1360 6682 1670.5 6    
17 7A3 Trần Thị Thu Hằng 2201 1165 1974 1207 6547 1636.8 7    
18 6A5 Mai Thị Liên 2213 1224 1565 1080 6082 1520.5 8    
19 6A4 Hoàng Thị Huê 1636 980 1616 942 5174 1293.5 9    
Ghi chú:Tổng hợp từ tuần 03 đến tuần 33  
Tổng phụ trách:
Nguyễn Ngọc Khánh
Tin liên quan